+45 28 11 19 23 lars@lkrestaurering.dk

Ny tagkonstruktion: spærfag og lægter